Vis, Prirovo, teatar, oko 1922. prema Zanelli, tuš na pausu, 49 x 38 cm, DST 165/10 89.
1/3
Vis, Prirovo, teatar i samostan, 1922, tuš na papiru, 49 x 38 cm, DST 165/9 89.
2/3
Mapa Vis, teatar, DY 138 C
3/3